inşaat mühendisliği ve özellikle zemin mekaniği problemlerinde ekonomik ve kalıcı çözümler sağlamak amacıyla, geotesktilden takviye, ayırma, koruma, filtre, drenaj foksiyonlarından kullanım amacına göre faydalanılır.

Geotekstiller 100 gr/m2’den 1000 gr/m2’ye kadar genis bir üretim kapasitesi olan ürünlerdir.

Geotekstiller yapım tekniğine göre Örgülü (Woven) geotekstil ve örgüsüz (Nonwoven) göotekstil olarak iki ana sınıflandırması vardır..

ÖRGÜSÜZ GEOTEKSTİL NEDİR?

Polipropilen veya Polyester hammaddesinden yapılan, elyafın iğneleme yöntemiyle birleştirildiği dokunmamış (Woven) tekstil ürünüdür.

Geotekstil keçe, zemin kayma, toprakla veya geoteknik mühendisliği ile ilgili herhangi bir malzeme ile birlikte kullanılabilen geçirimli tekstil ürünüdür.

Homojen bir yapıya sahiptir.

Örgüsüz geotekstiller; İpliğe dönüştürülmemiş, çeşitli yöntemlerle birbirine tutturulmuş,doğal yada sentetik, kesikli yada sonsuz uzunlukta elyaflardan oluşurlar.

Örgülü (woven) Geotekstiller / Yüksek Mukavemetli Geotekstiller:

Genellikle yüksek çekme mukavemeti istenildiğinde kulllanılan örgülü geotekstiller, iki yönde kesintisiz iplik içermektedir.Bu bakımdan ipliğin tüm teknik avantajlarından yararlanılarak düşük uzamalarda yüksek mukavemetler elde edilir.

Her ne kadar iplikler birbirlerine dik açı yapacak şekilde iki yönde dokunmuşlarsa da iplikler arasındaki sürtünme ve sarılma nedeniyle malzeme önemli ölçüde diagonal mukavemet gösterir.

Bu bakımdan ipliğin tüm teknik avantajlarından yararlanılarak düşük uzamalar da yüksek mukavemetler elde edilir

Örgülü geotekstiller geleneksel dokunma tezgahlarında üretilirler. Bir dizi boyuna eleman (atkı) ve bir dizi enine eleman (çözgü) kullanılarak dokuma üretilir.

Geotekstil Hammaddeleri:

Fiber üretiminde kullanılan hammaddeler genel tüketim miktarlarına göre şöyle sıralanmaktadır:

  • Polipropilen ( yaklaşık %65 )
  • Polyester ( yaklaşık %32 )
  • Poliamid ( yaklaşık %2 )
  • Polietilen ( yaklaşık %1 )

Poliamid (PA. Nylon) :

Aşınmaya karşı yüksek dayanıklılık gösterir. Düşük yapabilirlik derecesine sahip olan PA sulu ortamlara karşı duyarlıdır. Naylon ürünlerin uzun süre su içinde tutulmaları durumunda mekanik özelliklerinde %20-30 arasında bir düşüş görülür.

Malzeme özelliklerini istenilen düzeye çıkarmak için, katkı maddeleri kullanılabilir. Bu şekilde ışık ve ısı işlemleriyle bozulmaların önüne geçilebilir.

Polyester (PET) :

Bükülüp eğilmesi kolaydır. Yüksek dayanım modüllerine sahiptir. Sürtmeye karşı dayanıklıdır ve 200°C’ ye kadar mekanik özelliklerini korur.

Solventlere, deniz suyuna, asitlere karşı dayanım gösterir. Ancak pH’ın ll’den büyük olması durumunda bazik maddelere duyarlılık gösterir. Malzeme özelliklerini iyileştirmek için katkı maddesi kullanılabilir

Polipropilen, Polietilen (PP, PE) :

Bu grubun temel özelliği, düşük ve orta konsantrasyondaki kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık göstermeleridir. Ancak sünmeye karşı hassas olup ve kolay tutuşurlar.

Düşük yoğunluklu polietilen (Yoğunluğu 920-930 kg/m3), bükülgenliğin önemli olduğu ve su buharına karşı mukavemet istenen durumlarda kullanılır.

Yüksek yoğunluklu polietilen (Yoğunluğu 940-960 kg/m3 ) daha katı ve sert bir yapı elde edilir. Ayrıca yüksek yoğunluklu polietilenin kimyasal dayanımı yüksektir.

Polietilene de katkı maddesi ilave ederek özellikleri iyileştirebilir. Uzun süre ışık alması,yüksek sıcaklığa maruz kalması ya da nemli bir ortamda kalması halinde polietilen malzeme gevrekleşir ve bozulur. Bu sebeple PE ürünlerin saklanmasında dikkatli olunmalıdır.

Geotekstil Keçe Kullanım Alanları :

Geotekstil keçe yalıtım tabakaları arasında çatlamalara karşı taşıyıcı olarak, su ve ısı yalıtım tabakalarının birbirinden ayrılması, yalıtımın korunması, fazla suyun drenajı, drenaj borularının sarılarak tıkanmasının önlenmesi, kara ve demiryollarında çökmelerin önlenmesi için ve daha pek çok alanda kullanılan örgüsüz geotekstil keçeleridir.