Biyogaz – Lagün – Gübre Havuzu

Biyogaz , lagün Sıvı Gübre sızdırmazlık membran havuzları hayvancılık ve süt üretim çiftliklerinde ahır temizliği, hayvanların meme ve ayak hastalıkları ile solunum yolu hastalıklarına yakalanmasının engellemek için önemlidir.

Gübrenin ahır içinden uzaklaştırılması ve depolanması iş gücü açısından kolay olmalıdır.

Bir süt sığırı günlük gübre miktarı 0,05 m3 yada 50-70 kg olduğuna göre temizliği ve depolanması ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Gübre temizliğinde ahır planlaması yapılırken gübrenin kolaylıkla sıvı gübre havuzuna doğru akışı sağlanacak şekilde planlanmalıdır.

Çiftliklerde yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kirlenmemesi, pis koku ve sinek oluşumunun kontrol altında tutulmasında sıvı gübre havuzlarının payı büyüktür.

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği

sivi-gubre-havuzu-epdm-membran
Sıvı Gübre Havuzu- Lagün

Gereği Hayvansal gübre: Çiftlik hayvanlarından kaynaklanan dışkılar ya da dışkı ile altlığın karışımının depolanmasında düşük maliyetli Epdm Membran havuzlarını tercih edebilirsiniz.

Sıvı gübre havuzunun kapasitesi hayvan sayısı, depolama süresi, gübre verimine göre planlanmalıdır. Bu kapasite günlük inek başına 0,05 m3 olup ahır basınçlı su ile temizleniyorsa depolama hacmi miktarı 2 katı olmalıdır.

Ayrıca doğal yağış sularının ve yazın buharlaşmayı da göz önünde bulundurulmalıdır. Sıvı gübre en az 90 gün olmak üzere 1 yıla kadar depolanabilir.