golet-epdm-membran-uygulmasi-nasil-uygulanirGölet amacı; bitkilerin doğal yağışlarla karşılanamayan ihtiyaçlarının insanlar tarafından büyük su toplama alanları oluşturarak sulama suyunu temin edilmesidir.

Kıt su kaynakları doğru kullanılması gerekmekte çünkü suyun her gecen gün insan hayatında ve doğal yaşamda önemi artmaktadır. Bu nedenle göletlerin tarım ve hayvancılıkta büyük önemi vardır.

Yapay göletler bu nedenle büyük önem taşımaktadır. Bölgenin toprak özelliklerine bakılmaksızın membran sistemlerle büyük ölçülerde göletler oluşturulabilir.

Kurak ve yarı kurak bölgelerde tarımsal üretimin arttırılması için sulama çok önemli bir işlemdir.

Ülkemizin iklim verileri incelendiğinde, tarım alanlarının %95’inin bitki yetişme döneminde yeterli yağış alamadığı ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizde yapay gölet sistemi önemli tarımsal girdilerden biridir ve modern tarımın ayrılmaz parçasıdır.

Membran ile yalıtılan su depolama göletleri doğa koşullarına, bitki köklerine, yosuna, toprakta ve suda bulunan tuzlara ve birçok kimyasala karşı üstün dayanıklılığı sayesinde kullanıcısına, bakım gerektirmeden uzun ömürlü bir kullanım imkanı sunar.

Geomembran, zorlu doğa koşullarında bile elastikiyetini ve yapısal kararlılığını korur. Olağandışı görülen -40°C ve 120°C hava koşulunda test edildiğinde su yalıtımına risk oluşturacak herhangi bir yırtılma veya çatlama görülmemiştir.

Gölet ve sulama kanallarının su yalıtımında kullanılan malzemelerin zamanla bozulmasına sebep olan ve ciddi bir problem yaratan ozonun, yapılan testler sonucunda bazı membranlara herhangi bir zararlı etkisinin olmadığı ispatlanmıştır.

Membran Gölet Nasıl Uygulanır :

Projeye uygun olarak hazırlanan geniş membran panelleri kenarları bini olacak şekilde yan yana serilir.

Eğer zemin otomatik kaynak makinasının düz hareket etmesine engel olursa kaynak yapılacak yerlerin altına geçici olarak ince sunta gibi sert ve düz malzeme serilmelidir.

Biniler sıcak hava ile termik kaynak yapılır. Termik kaynak esnasında uygulama talimatlarına uyulmalıdır.

Zemin üzerine membrana zarar verebilecek sivri taş, demir parçası vs. olmamalıdır.

Gölet zemini sadece toprak hafriyatından olabileceği gibi beton, betonarme veya kerpiçten oluşabilir.

Zemin tesviyesi yapıldıktan sonra hazırlanan zemine min. 250 gr/m² geotekstil serilir, sonra üzerine jeomembran serilecek uygulama tamamlanır.

 

membran-uygulama-kesiti-cizimi